Francusko zalaganje za ukidanje smrtne kazne

Zalaganje Francuske u korist ukidanja smrtne kazne u svijetu je odlučno i konstantno. Ova borba je jedan od njenih prioriteta u domenu ljudskih prava na međunarodnom nivou, i konkretizuje se kroz njeno djelovanje u inostranstvu.

Ove preporuke u potpunosti odgovaraju svjetskoj tendenciji u korist definitivnog ukidanja smrtne kazne, kao što dokazuje poziv na svjetski moratorij u okviru 67. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Evropska unija i Francuska smatraju da je smrtna kazna okrutni i neljudski postupak i njeno ukidanje doprinosi zaštiti prava na život. Ona nije istinski korisna u borbi protiv kriminala. Ona nema ni dokazanu preventivnu korist i predstavlja prije svega neuspjeh pravosuđa.

JPEG

Slijedeći ovaj pravac, Francuska zauzima priznato i privilegovano mjesto među državama angažovanim protiv smrtne kazne.

Naime, iako se konstatuje indikativno smanjenje presuda i izvršenja u svijetu (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/droits-de-l-homme/peine-de-mort/la-peine-de-mort-dans-le-monde/), smrtna kazna se još uvijek primjenjuje u 57 zemalja i teritorija. (Pogledati stanje smrtne kazne u svijetu [http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/droits-de-l-homme/peine-de-mort/la-peine-de-mort-dans-le-monde/#sommaire_1])

Zbog toga Francuska, sa svojim evropskim partnerima, potiče dotične zemlje da ratificiraju međunarodne instrumente kao što je drugi fakultativni protokol koji se odnosi na međunarodni pakt o civilnim i političkim pravima Ujedinjenih nacija.

U širem smislu, Francuska preduzima korake, sama ili u okviru Evropske unije, da ohrabri ove zemlje da ukinu ili, ukoliko to nije moguće, da razmotre moratorij o izvršenjima kao prvi korak ka definitivnom ukidanju smrtne kazne. Također su preduzeti koraci u korist individualnih slučajeva osuđenika na smrt.

Posljednja promjena 04/10/2012

Početak stranice