Francusko-njemački sastanak u cilju podrške uredu RYCO (21. oktobar 2016.) [fr]

4 mjeseca nakon pariškog Samita o Balkanu, ambasadorica Francuske u BiH organizovala je sastanak u cilju praćenja projekta RYCO (Regionalni ured za saradnju mladih Zapadnog Balkana).

Logo Sommet Paris Balkans 2016 - JPEG

4. jula 2016. u Parizu, premijeri 6 zemalja Zapadnog Balkana potpisali su sporazum o osnivanju Regionalnog ureda za saradnju mladih Zapadnog Balkana (RYCO) koji sa svojim programima mobilnosti omogućuje mladima iz regije da se bolje upoznaju i poboljšaju svoje profesionalne mogućnosti.

Zahvaljujući Francusko-njemačkom uredu za mlade (OFAJ/DFJW ), Francuska i Njemačka su privilegovani partneri ovog projekta. Već nekoliko godina, OFAJ pruža podršku upravama i udruženjima mladih iz Zapadnog Balkana u uspostavljanju RYCO-a.

Nakon oficijelnog pokretanja ureda RYCO, naredne etape su :
- Prvi sastanak upravnog vijeća RYCO-a održaće se 8. decembra u Tirani gdje će se smjestiti sjedište ureda.
- Do kraja 2016. godine, 6 zemalja Zapadnog Balkana moraju ratificirati sporazum koji je potpisan u Parizu.
- Za februar 2017. godine predviđeno je otvaranje sjedišta RYCO-a u Tirani, kao i kancelarija u Sarajevu, Beogradu, Podgorici, Prištini i Skoplju.
- Pokretanje prvih programa razmjene studenata odvijat će se od februara do maja 2017.

S ciljem pružanja podrške OFAJ-u i Bosni i Hercegovini u ovim etapama, francuska ambasadorica je organizovala radni ručak 21. oktobra na kojem su učestvovali njemačka ambasadorica u BiH, g-đa Christiane Hohmann, predstavnica kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, predstavnik OFAJ-a za Balkan, kao i članovi omladinskih organizacija. Također je prisustvovao i predstavnik Italije, domaćina narednog Evropskog samita o Zapadnom Balkanu.

Posebno je bilo govora o ratifikaciji sporazuma RYCO od strane Bosne i Hercegovine, i o budućim nominacijama bh. predstavnika. Učesnici su se složili o neophodnom širokom uključivanju civilnog društva Bosne i Hercegovine u ovaj projekat, kao i da programi koji će se uspostavljati budu uslovljeni kvalitetom.

Posljednja promjena 24/10/2016

Početak stranice