Francusko-njemačka konferencija : Osnovna kulturna prava (12. oktobar 2016.) [fr]

Konferencija koja se održala u okviru Francusko-njemačkog kulturnog fonda, omogućila je da se predstave stavovi iz Francuske, Njemačke i Bosne i Hercegovine u vezi sa značajnim pitanjima : odnosi između države i religije i sloboda štampe.

Ambasadorice Francuske i Njemačke u Bosni i Hercegovini zajedno su 12. oktobra u Bošnjačkom institutu otvorile međunarodnu konferenciju o osnovnim kulturnim pravima.

Ova konferencija, organizovana u okviru Francusko-njemačkog kulturnog fonda, plod je saradnje između ambasada Francuske i Njemačke, Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini i Goethe Instituta.

G. Pascal Meyer-Bisch je održao uvodno izlaganje o osnovnim kulturnim pravima, kao sastavnom dijelu ljudskih prava.

Nakon toga, univerzitetski profesori, novinari i diplomate iz Francuske, Njemačke i Bosne i Hercegovine razmijenili su mišljenja o dva velika izazova u vezi sa kulturnim pravima :

- Kakvi su odnosi između države i vjerskih prava ?
- Kako zaštititi slobodu štampe ?

Na prvom okruglom stolu govorili su profesor Hans Michael Heinig sa Univerziteta Göttingen (Njemačka), ambasador Jean-Christophe Peaucelle, savjetnik za vjerska pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova (Francuska) i g-đa Ehlimana Memišević sa Univerziteta Sarajevo (Bosna i Hercegovina).

Učesnici na drugom okruglom stolu bili su g. Thomas Rothschild, P.E.N. Centar (Njemačka), g. Hervé Ghesquière, ugledni reporter (Francuska), i g-đa Kristina Ljevak, urednica Urban Magazina (Bosna i Hercegovina).

Program konferencije u PDF verziji (108 ko)

Posljednja promjena 15/09/2017

Početak stranice