Sporazum o edukaciji sudija i tužilaca (28. septembar 2016.) [fr]

Francuska i CEST FBiH potpisali su sporazum o partnerstvu u cilju jačanja saradnje u vezi sa edukacijom službenika iz oblasti pravosuđa.

Francuska ambasadorica, g-đa Claire Bodonyi, i direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH (CEST FBiH), g. Arben Murtezić, potpisali su 28. septembra sporazum o saradnji.

Ovaj sporazum omogućava Francuskoj da podrži edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Francuski stručnjaci će biti u prilici da posjete Bosnu i Hercegovinu i predstave svoju ekspertizu iz različitih dijelova pravosudne oblasti.

Prilikom potpisivanja, francuska ambasadorica je podsjetila na činjenicu da svaka demokratija počiva na kvalitetnom pravosudnom sistemu i da je edukacija sudija i tužilaca jedna od ključnih tačaka za povjerenje u pravosuđe.

Prvi francusko-bosanski seminar u vezi sa borbom protiv krijumčarenja umjetninama organizovan je 28. septembra.

Posljednja promjena 19/04/2019

Početak stranice