Francusko-balkanski univerzitetski forum u Parizu (4. juli 2016.) [fr]

U ponedjeljak 4. jula 2016. u Parizu, održao se univerzitetski francusko-balkanski forum u organizaciji Campus Francea, a u povodu Samita o Zapadnom Balkanu.

Forum universitaire franco-balkanique à Paris (4 juillet 2016) - JPEG

Pariški Samit o Zapadnom Balkanu ima za cilj podržati napore zemalja regije u njihovom približavanju EU jačanjem regionalne saradnje kroz konkretne inicijative. Jedna od velikih tema o kojima je bilo govora odnosila se na mlade.

Ovom prilikom Campus France, u saradnji sa agencijom Erasmus+ i francuskim ambasadama u regiji, organizovao je univerzitetski francusko-balkanski forum 4. jula u Međunarodnom univerzitetskom studentskom domu u Parizu.

Ovaj događaj koji je okupio univerzitetske predstavnike regije i francuskih univerziteta, imao je za cilj razviti nove programe saradnje, ali i istaknuti postojeću dobru praksu. Ovo je bila i prilika da se razgovara o pitanju profesionalnog uključivanja mladih diplomanata i razvoju partnerstava Erasmus+.

Zahvaljujući podršci Francuske, predstavnici univerziteta u Sarajevu i Banjaluci prisustvovali su ovim sastancima i imali priliku razgovarati sa ostalim učesnicima.

Kliknite na link za više informacija o ovom događaju.

Posljednja promjena 07/07/2016

Početak stranice