Francuska razvojna agencija u svojoj prvoj misiji u Bosni i Hercegovini (16.-19. oktobar 2018.) [fr]

Predstavnici AFD-a susreli su se u Sarajevu s više ekonomskih aktera u cilju procjene uslova za buduća ulaganja.

Logo de l'AFD - JPEG
Predstavnici Francuske razvojne agencije (AFD) boravili su prvi put u Bosni i Hercegovini u sklopu misije procjene uslova za buduća ulaganja.

Od 16. do 19. oktobra susreli su se sa sagovornicima iz različitih nivoa vlasti, kao i sa međunarodnim partnerima i ekonomskim akterima.

AFD je francuska razvojna banka koja finansira razvojne projekte u cijelom svijetu. Trenutno podržava 3600 projekata, u skoro 120 zemalja, sa više od 10 milijardi eura.

Francuska je prilikom Samita o Balkanu, koji se održao u julu 2018. u Londonu, odlučila proširiti mandat AFD-a u Bosni i Hercegovini i u tri druge zemlje u regiji, pored proširenja odobrenog početkom godine Srbiji i Albaniji.

Misija organizovana od 16. do 19. oktobra je rezultat ove odluke. Ova prva faza bi mogla omogućiti AFD-u finasiranje značajnih projekata u Bosni i Hercegovini narednih godina, posebno na polju regionalne integracije, okoliša i klime, inovacije i digitalne ekonomije.

Posljednja promjena 16/10/2018

Početak stranice