Francuska radi na očuvanju i valorizaciji sarajevske Hagade (16. februar 2017.) [fr]

Projekat "Hagada bliža vama" omogućiće Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine da u boljim uslovima čuva ovo istorijsko blago i da ga češće predstavlja javnosti.

La France préserve et met en valeur la Haggadah de Sarajevo (16 février 2017) - JPEG

Šta je Hagada?

La France préserve et met en valeur la Haggadah de Sarajevo (16 février 2017) - JPEGSarajevska Hagada je jedan od najdragocjenijih vjerskih rukopisa iz srednjeg vijeka. Na 142 stranice bogato ilustrovanog pergamenta, knjiga opisuje ritual jevrejskog pesaha kojim se podsjeća na hebrejski egzodus iz Egipta.

Malo se zna o njenom porijeklu : smatra se da je napisana oko 1350. u okolici Barselone.

Dolazak Hagade u Sarajevo je još tajnovitiji. Knjiga je najvjerovatnije slijedila put jevrejskih porodica koje su u srednjem vijeku izbjegle iz Španije u Bosnu i Hercegovinu. Krajem 19. vijeka, Hagada je stigla u Zemaljski muzej.

Nakon što je spašena od uništenja tokom nacističke invazije, kao i tokom opsade Sarajeva, Hagada se danas brižljivo čuva u Zemaljskom muzeju.

Krhko blago nedovoljno dostupno javnosti

Hagada je jedinstven rukopis neprocjenjive vrijednosti. Kako bi se spriječilo njeno propadanje, dugo je bila čuvana u trezoru daleko od očiju javnosti.

Zahvaljujući prvim radovima na obnovi 2002. godine, Hagada se danas izlaže 3 ili 4 puta godišnje za specijalne prilike. Zbog sigurnosnog aspekta, muzej nije u prilici proširiti ovu mogućnost.

Francuska, UNESCO i Zemaljski muzej odlučili su zajedničkim radom približiti Hagadu Bosancima i Hercegovcima i dati priliku posjetiocima iz cijelog svijeta da mogu češće vidjeti ovaj simbol Sarajeva.

La France préserve et met en valeur la Haggadah de Sarajevo (16 février 2017) - JPEG

Renoviranje i osiguranje

Radove koje finansira Francuska omogućiće obnovu prostorije u kojoj se nalazi Hagada. U potpunosti će biti zamijenjeni sistemi rasvjete, klime i nadzora.

Na ovaj će način Hagada biti zaštićena od štetnog djelovanja svjetlosti i promjena u temperaturi i vlažnosti. Također će biti bolje zaštićena od požara ili krađe. I najzad, novom postavkom izbjeći će se manuelno premještanje knjige sa jednog mjesta na drugi.

La France préserve et met en valeur la Haggadah de Sarajevo (16 février 2017) - PNG

Valorizacija Hagade

Kako bi približili Hagadu javnosti, Francuska, UNESCO i Zemaljski muzej također će poboljšati prezentaciju njenog sadržaja.

Putem velikog ekrana, knjiga će se moći virtualno listati, a kopije Hagade će biti ponovo odštampane zahvaljujući finansijskoj pomoći UNESCO-a.

Ove aktivnosti omogućiće Zemaljskom muzeju da privuče više posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta.

Francuska i UNESCO se nadaju da će projekat «Hagada bliža vama» pomoći Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine da u budućnosti radi u boljim uslovima, i navesti druge donatore da podrže valorizaciju njegovih neprocjenjivih zbirki.

Obnovljene prostorije biće otvorene na početku 2018. godine

Vanjski linvkovi:
- TV1 (video)
- FENA (video)
- Klix.ba

La France préserve et met en valeur la Haggadah de Sarajevo (16 février 2017) - JPEGLa France préserve et met en valeur la Haggadah de Sarajevo (16 février 2017) - JPEG
La France préserve et met en valeur la Haggadah de Sarajevo (16 février 2017) - JPEGLa France préserve et met en valeur la Haggadah de Sarajevo (16 février 2017) - JPEG

Posljednja promjena 30/01/2018

Početak stranice