Francuska podržava bolje skladištenje naoružanja i municije u BiH (septembar 2017.) [fr]

Francuska je odlučila podržati projekat OSCE-a u BiH u cilju borbe protiv krijumčarenja i kako bi se izbjegle nesreće vezane za staru municiju.

Munitions - JPEG
Kroz svoj angažman za obezbjeđenje boljeg skladištenja oružja i municije u Bosni i Hercegovini, Francuska će pružiti finansijsku podršku aktivnostima Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE).

Prilikom Samita o Zapadnom Balkanu koji se 13. jula održao u Trstu, predsjednik Macron je podsjetio na važnost borbe protiv krijumčarenja oružjem u regiji. Svojim partnerima je predložio inicijativu u cilju što boljeg zajedničkog djelovanja protiv ove pošasti.

Ovaj projekat OSCE-a također će omogućiti da se izbjegnu nesreće uslijed neadekvatnog čuvanja ekplozivnog materijala. S tim u vezi, predviđeno je poboljšanje uslova skladištenja, jačanje kapaciteta detekcije nestabilne municije (zahvaljujući posebnom laboratoriju), i pružanje što adekvatnijih odgovora u slučajevima požara.

Posljednja promjena 05/09/2017

Početak stranice