Francuska nacionalna skupština - saradnja sa parlamentarnim skupštinama BiH

Hémicycle (Palais Bourbon) - JPEG

Francuska nacionalna skupština, u partnerstvu sa mađarskim parlamentom i uz podršku drugih dvanaest državnih parlamenata zemalja članica Evropske unije, pobijedila je nedavno na tenderu Delegacije evropske unije u Sarajevu za uspostavljanje institucionalne saradnje sa parlamentarnim skupštinama Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom i Dom naroda Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije BiH, Parlament Republike Srpske i Parlament Brčko Distrikta).

Armoiries de la Hongrie, Etat membre de l'UE partenaire de la France dans ce jumelage - JPEG

Za ovaj projekat, čije aktivnosti počinju u januaru 2014. godine, a trajat će 24 mjeseca, osigurano je više od tri i po milona eura i obuhvataće sedam područja :

  • pojačati ulogu Parlamenta Bosne i Hercegivine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji ;
  • olakšati usklađivanje bosanskohercegovačkih zakona sa zakonodavstvom EU ;
  • pojačati procedure parlamentarne kontrole ;
  • poboljšati učešće civilnog društva i transparentnost parlamentarnog rada ;
  • razviti koordinaciju sa parlamentarnim skupštinama entiteta u BiH ;
  • pojačati kapacitete parlamentaraca i parlamentarnih službenika ;
  • poboljšati upravljanje ljudskim i finansijskim resursima Parlamenta.

Rapprochement européen de la Bosnie-Herzégovine - JPEG

Cilj ovog parlamentarnog partnerstva je pomoći Bosni i Hercegovini u njenom približavanju Evropskoj uniji.

Na bilateralnom planu, ovo partnerstvo će veoma značajno pojačati razmjenu između Francuske i Bosne i Hercegovine. Predviđeno je otprilike četrdeset radnih posjeta visokih službenika i poslanika Sarajevu i Banjoj Luci tokom 2014. i 2015. godine, i nekoliko studijskih putovanja članova skupština Bosne i Hercegovine u Pariz tokom tog istog perioda.

Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale - JPEG

Napomenimo da je sretnim sticajem okolnosti na plenarnoj sjednici Parlamentarne skupštine Frankofonije, koja je zasjedala u julu 2013. u Abidžanu, odlučeno da se Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine odobri kandidatura pridruženog člana.

Drapeau de la Francophonie multilatérale - PNG

Posljednja promjena 17/09/2013

Početak stranice