Francuska i Bosna i Hercegovina u borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama (28. septembar 2016.) [fr]

Francuska ambasada u BiH, CEST FBiH i CPKU organizovali su seminar u cilju jačanja sredstava za borbu protiv krijumčarenja umjetninama.

Ambasada Francuske u BiH, Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST F BiH) i Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) organizovali su 28. septembra 2016. seminar o ilegalnoj trgovini umjetninama.
U ovom događaju su također učestvovali Ministarstvo civilnih poslova BiH i UNESCO.

Seminar od 28. septembra omogućio je sudijama, tužiteljima, policiji i državnim službenicima u BiH i Federaciji, bolju pripremu za borbu protiv ovih kriminalnih radnji. Predstavnica francuskog ministarstva unutarnjih poslova (Centralni ured za borbu protiv krijumčarenja kulturnim dobrima iz Pariza) predstavila je svoju ekspertizu bh. službenicima u vezi sa pristupom i instrumentima koji se koriste u Francuskoj.

Krijumčarenje umjetninama zauzima treće mjesto, iza trgovine drogom i oružjem, po profitu koji se ostvari. 6,3% svjetske ilegalne trgovine umjetninama zastupljeno je u Jugoistočnoj Evropi.

Od 1992. godine u Bosni i Hercegovini ukradeno je nekoliko hiljada umjetnina, kao npr. portret Meše Selimovića autora Ismeta Mujezovića koji je ukraden iz Međunarodne galerije portreta u Tuzli.

Vanjski linkovi :
Članak objavljen na Klix.ba
Članak objavljen na RTV Slon Tuzla

Posljednja promjena 29/09/2016

Početak stranice