Francuska dočekuje 4. jula zemlje Zapadnog Balkana [fr]

Bosna i Hercegovina i njeni susjedi, učestvovaće u ponedjeljak 4. jula na regionalnom samitu u Parizu. Ovaj sastanak na visokom nivou naglasiće važnost prometne i energetske povezanosti i mladih Balkana.

Participants au sommet Paris Balkans 2016 - JPEG

4. jula, Francuska će biti domaćin trećeg Samita o Zapadnom Balkanu.

Pozvano je jedanaest zemalja : šest zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, BJRM, Crna Gora, Srbija) i pet patnerskih zemalja članica Evropske unije (Njemačka, Austrija, Hrvatska, Italija i Slovenija).

Delegaciju Bosne i Hercegovine će predvoditi g. Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara. U njenom sastavu nalazi se i nekoliko ministara, među kojima vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, vanjskih poslova i civilnih poslova.

Konkretne inicijative za jačanje regionalne saradnje

Regionalna saradnja čini osnovni elemenat približavanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i ključni je faktor za njihovu stabilnost i prosperitet.

Zemlje Balkana, čija je evropska perspektiva priznata na samitu u Zagrebu 2000. godine pod francuskim predsjedavanjem Evropske unije, započele su strukturalne reforme u cilju modernizacije njihovih ekonomija i jačanja vladavine prava.

Slijed sastanaka na visokom nivou započetih u Berlinu 2014. godine, i nastavljenih u Beču 2015. godine, ima za cilj da se podrže napori ovih zemalja u njihovom približavanju EU jačanjem regionalne saradnje kroz konkretne inicijative.

Infrastruktura i mladi, prioriteti samita Pariz- Balkan

Cilj Samita u Parizu je da se ostvari konkretan napredak u vezi sa ove dvije teme, uz predstavljanje rezultata primjene odluka prihvaćenih u Beču, ali također i kroz pokretanje novih inicijativa :

- razvoj infrastrukture koja osigurava povezanost u oblasti prometa i energije, a u cilju otvaranja regije i favoriziranja ekonomske saradnje koja je garant održivog rasta i otvaranja radnih mjesta ;

- inicijative u korist mladih radi olakšavanja njihove mobilnosti u regiji i u okviru Evropske unije, s ciljem povećanja perspektive za njihovo zapošljavanje i jačanja njihove uloge u približavanju ovih zemalja Evropi.

Ovaj samit je i prilika da sa radom započne Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO), na čije se osnivanje obavezalo šest zemalja Zapadnog Balkana na samitu u Beču.

Također, daće se okvir za saradnju u vezi sa izazovima sa kojima se suočavaju zemlje Balkana i Evropske unije, posebno u kontekstu izbjegličke krize, ali i borbe protiv terorizma.

O svim ovim temama razgovaraće se na sastancima na nivou šefova država i vlada kao i ministara vanjskih poslova i ekonomije. O njima će također biti govora u okviru dva događaja koji će se održati 4. jula ujutro : ekonomski forum o mogućnostima investiranja u ove zemlje i poslovnom ambijentu, i događaj posvećen mladima.

I najzad, 4. jula ujutro biće također organizovan sastanak između organizacija koje predstavljaju civilno društvo.

Palais de l'Elysée - JPEG

Vanjski linkovi :
- Web stranica Poslovnog foruma koju uređuje Business France : http://events-export.businessfrance.fr/forum-balkans-2016/
- Web stranica Regionalnog ureda za razmjenu mladih : https://rycowesternbalkans.org/
- Web stranica Foruma civilnog društva.
http://www.erstestiftung.org/civil-society-forum/

Posljednja promjena 06/07/2016

Početak stranice