Francuska ambasada organizovala regionalni seminar o borbi protiv krijumčarenja oružja (16. i 17. maj 2017.) [fr]

U organizaciji francuskog koordinatora za policijsku saradnju na Balkanu i Francuske ambasade u BiH, u Sarajevu se održao regionalni seminar posvećen borbi protiv krijumčarenja oružja i eksploziva.

Na poziv francuskih vlasti, 16. i 17. maja, policijski i pravosudni stručnjaci iz cijele Jugistočne Evrope razgovarali su o snažnijoj borbi protiv ovih kriminalnih mreža.

Ova saradnja je od ključne važnosti za borbu protiv krijumčarenja oružjem kako za Francusku tako i za zemlje Zapadnog Balkana. Naime, krijumčarenje oružjem i eksplozivom je jedan od osnovnih problema kriminala na Zapadnom Balkanu, a Francuska je direktno pogođena budući da je naoružanje porijeklom sa Zapadnog Balkana korišteno u terorističkim napadima 2015. godine.

Iz tog razloga, Francuska je odlučila pojačati saradnju sa ministarstvima sigurnosti Bosne i Hercegovine i svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana radi borbe protiv krijumčarenja malim količinama oružja koji, na koncu, opskrbljuju kriminalce, trgovce drogom i terorističke grupe.

Photos : ©defense.gouv.fr

Posljednja promjena 19/05/2017

Početak stranice