Edukacija škole ENA o tehnikama pregovaranja u Evropskoj uniji (maj 2017.) [fr]

Visoka škola za javnu upravu ENA, poznata po tome što su se u njoj školovali visokopozicionirani političari među kojima i Emmanuel Macron, upriličila je u Sarajevu edukaciju za bh. državne službenike zahvaljujući podršci Francuske ambasade.

Visoka škola za javnu upravu, koja obrazuje francuske i evropske visoke kadrove, ponovo je boravila u Bosni i Hercegovini i prenijela svoje iskustvo.

U okviru procesa pridruživanja zemlje Evropskoj uniji i programa edukacija u vezi sa pravnom stečevinom i evropskim politikama, održana je edukacija na engleskom i francuskom jeziku o "Tehnikama pregovaranja u Evropskoj uniji". Njen cilj je da kroz širu analizu mehanizama i simulaciju na konkretnom slučaju, pruži dragocjena iskustva bh. državnim službenicima uključenim u proces evropskih integracija.

Obje edukacije je organizovala Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu BiH i Ministarstvom vanjskih poslova BiH.

Edukacija upriličena 15. i 16. maja u okviru promocije frankofonije, održana je zajedno sa seminarom na francuskom jeziku u partnerstvu i uz podršku Međunarodne organizacije za frankofoniju (predavači : Cécile Boss, ENA, i Frédéric Allemand, Univerzitet u Luksemburgu). Edukacija na engleskom je održana 22. i 23 maja (predavači Alexandra Soldatenko, ENA, i Stéphane Saurel, Ministarstvo finansija) s ciljem omogućavanja svim bh. učesnicima visokog nivoa da uzmu učešće u ovom izuzetno uspješnom događaju.

PDF - 922.9 kb
Seminar on European negociation - Program
(PDF - 922.9 kb)

Posljednja promjena 23/11/2017

Početak stranice