Edukacija škole ENA o tehnikama pregovaranja u Evropskoj uniji (29.-30. oktobar 2018.) [fr]

U okviru procesa pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, Visoka škola za javnu upravu (ENA) održala je edukaciju za dvadesetak bh. državnih službenika.

29. novembra 2018. u prostorijama Direkcije za evropsku integraciju, Francuski ambasador je otvorio edukaciju u organizaciji Visoke škole za javnu upravu (ENA).

ENA je najviša francuska škola za javnu upravu, gdje se školovalo stotinu francuskih, među kojima i predsjednici Emmanuel Macron, François Hollande i Jacques Chirac, kao i inostranih zvaničnika.

Zahvaljujući pozvanim stručnjacima, 23 bh. službenika su se kroz ovu edukaciju o tehnikama pregovaranja u Evropskoj uniji pripremali za proces evropskih integracija.

Ovaj dvodnevni seminar rezultat je saradnje između Francuske ambasade u BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Agencije za državnu službu BiH i Direkcije za evropske integracije BiH.

Posljednja promjena 02/11/2018

Početak stranice