Edukacija policajaca za borbu protiv kompjuterskog kriminala (15.-18. april 2019.) [fr]

Jedan francuski stručnjak je održao edukaciju policijskim službenicima Bosne i Hercegovine u vezi sa tehnikama borbe protiv kompjuterskog kriminala u Sarajevu i Banja Luci.

Prevare na internetu i krađe identiteta, krijumčarenja, dječija pornografija : različiti oblici kompjuterskog kriminala predstavljaju sve veće prijetnje za naša društva.

Ađutant Yannick Casse, iz sudskog odjela francuske Nacionalne žandarmerije, održao je dvije edukacije za predavače na ovu temu, i to 15. i 16. aprila u Sarajevu, a 17. i 18. aprila u Banjoj Luci.

Edukacije su se odnosile na tehnike koje koristi Francuska u području borbe protiv kompjuterskog kriminala, a bile su namijenjene policijskim službenicima iz različitih državnih i entitetskih agencija.

Posljednja promjena 26/04/2019

Početak stranice