Edukacija o pranju novca dobivenog trgovinom drogom (15.-19. oktobra 2012.)

Edukacija o pranju novca dobivenog trgovinom drogom, koju je finansirala Međuministarska misija za borbu protiv droge i toksikomanija (MILDT) francuske vlade, je održana u Sarajevu od 15. do 19. oktobra 2012. godine u prostorijama agencije SIPA (Security investigation protection agency).

Ovaj staž je omogućio da se bosanskohercegovačkim policajcima iz ovog domena (državna agencija i policije oba entiteta) predstavi francuska ekspertiza vezana za ovo tehničko pitanje.

Polaznici edukacije i, u prvom planu, kapetan Rousseau, g. Hrgić (SIPA) i pukovnik Emeraux - JPEG

Edukaciju, za koju su naši partneri iskazali interesovanje, je vodio kapetan Philippe Rousseau iz odjeljenja za istrage iz Strasbourga, a zatvorio je pukovnik Eric Emeraux, ataše za unutarnju sigurnost Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini.

Posljednja promjena 30/10/2012

Početak stranice