Edukacija o borbi protiv terorizma (9.-12. septembar 2019.) [fr]

Odjel za unutarnju sigurnost Francuske ambasade u Sarajevu organizovao je od 9. do 12. septembra 2019. edukaciju o borbi protiv terorizma.

JPEGEdukaciju je vodila policijski kapetan Camille FOURNIER, iz Poduprave za borbu protv terorizma. Prvi dan, edukacija je organizovana u Sarajevu za policajce iz Federacije BiH i državne agencije SIPA.

Narenog dana, edukacija je organizovana u Banjoj Luci za policajce Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske i policije Brčko Distrikta.

Nakon što su predstavljeni različiti načini vođenja istraga u slučajevima terorizma, bilo je govora o najubojitijim napadima koji su se desili zadnjih nekoliko godina.

Posljednja promjena 23/09/2019

Početak stranice