Donirani aparati za disanje bh. jedinicama civilne zaštite (2. decembar 2015.) [fr]

Francuska organizacija « Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve », uz podršku Ambasade, donirala je 200 uređaja.

Francuska nevladina organizacija « Vatrogasci za hitne međunarodne slučajeve / Pompiers de l’Urgence internationale (PUI) », aktivno sarađuje sa jedinicama civlne zaštite Bosne i Hercegovine.

U okviru ove saradnje, PUI je donirala 200 respiratornih aparata jedinicama civlne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, kantonima i Brčko Distriktu. Ovi uređaji će olakšati intervencije jedinica za pružanje prve pomoći žrtvama u slučajevima požara ili curenja plina.

2. decembra 2015. godine, uz prisustvo ambasadorice Francuske u Bosni i Hercegovini, predstavnici organizacije PUI, g. Rémy Desbois i g. Jérôme Lami, uručili su ovu opremu Federalnoj upravi civilne zaštite i organizovali obuku za njeno korištenje.

Vanjski link :
Članak i fotografije objavljene na portalu Klix.ba

Posljednja promjena 04/12/2015

Početak stranice