Donacija medicinskog materijala Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje DOM NAHOREVO (24. juli 2019.) [fr]

Ambasador Rousson je 24. jula obišao Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba (DOM NAHOREVO) nakon što je jedna francuska NVO uručila donaciju medicinskog materijala.

Odjel za unutarnju sigurnost Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini, u partnerstvu sa NVO "Vatrogasci za hitne međunarodne intervencije" (PUI), organizovao je dvije posjete nakon što je ova nevladina organizacija ponudila donaciju hidrauličnog alata za spašavanje i medicinske opreme.

Prilikom posjete Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom u Sarajevu od 27. do 31. maja 2019., donirano je tridesetak medicinskih kreveta, kvalitetan namještaj i sitni medicinski materijal. Donacija će omogućiti ovoj instituciji da značajno poboljša kvalitet života svojih pacijenata.

Posljednja promjena 25/07/2019

Početak stranice