Dodjela ordrena iz Nacionalnog reda za zasluge G. Dini Čoliću

JPEG
G. Roland Gilles uručio je 25.juna orden Viteza iz Nacionalnog reda za zasluge G. Dini Čolić. U svom obraćanju ambasador je podsjetio na dugoročni angažman G. Čolića u službi francusko-bosanskog prijateljstva.
JPEG
G. Čolić dijelio je zrelo doba svog života između svoje matične općine Gračanica i francuskog gradića Fleury les Aubraisa u kojem je proveo brojne godine i gdje se oženio Francuskinjom. Dino Čolić je kao sportista visokog nivoa trenirao više rukometnih ekipa. Za vrijeme rata u Bosni, ne pristajući da bude neaktivan, organizovao je humanitarne konvoje za svoju izmučenu zemlju pokušavajući da ublaži patnje stanovništva.
JPEG
Nakon rata, Dino Čolić radio je na približavanju svoje matične općine sa onom koja ga je posvojila organizujući sportske turnire, saradnju između mladih a zahvaljujući njegovoj aktivnosti donirana su moderna sredstva za borbu protiv požara i za civilnu zaštitu.

Kao veliki pristaša integracije svoje zemlje u EU, G. Dino Čolić je potpredsjednik Evropskog pokreta.

Posljednja promjena 06/01/2015

Početak stranice