Dobitnici sredstava iz poziva za projekte "Civilno društvo" 2019. [fr]

Strategija za saradnju Francuske ambasade prati politički napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i nastavlja pravcima zadatim na Samitima Zapadnog Balkana u Parizu, Trstu i Londonu. Na ovaj način provode se aktivnosti u skladu sa ovom novom perspektivom, posebno kroz podršku izgradnji civilnog društva u precizno određenim područjima.

JPEGŽiri je razmatrao projekte 7. maja 2019. i između njih 85 odabrao slijedeće:

► Na teme "Podrška dobrom upravljanju i vladavini prava" i "Podrška razvoju smart cities"

  • "Let’s be environmentaly smarter" Natura (Ilidža)

Cilj ovog projekta je poboljšanje javnih usluga putem web aplikacije. S tim u vezi, Natura namjerava obaviti on line istraživanje 2500 osoba mlađe dobi, organizovati 2 okrugla stola na kojem će predstaviti te rezultate, snimiti video tokom okruglog stola, razviti web aplikaciju kao i vodič za korisnike, organizovati prezentaciju aplikacije i konferenciju za štampu.

Na temu "Podrška socijalnom poduzetništvu"

  • "Social Innovation Lab - Banja Luka Garage" Omladinski komunikativni centar - OKC (Banja Luka)

Ova organizacija namjerava osnovati socijalni hub za inovacije "Banja Luka Garage". Osim toga, OKC namjerava dokumentovati mlade socijalne i poduzetne inovatore, osmisliti razvojni plan socijalne inovacije i s tim u vezi organizovati edukacije, voditi promotivnu kampanju i uspostaviti regionalnu saradnju sa partnerima iz susjednih zemalja.

  • "Young beekeepers in rural development" d’EKO ZH (Široki Brijeg)

EKO ZH ima za cilj da edukuje, školuje i opremi mlade nezaposlene žene za bavljenje pčelarstvom. Imaće 2-3 sedmice edukacije, a nakon odabira, neke od njih će nastaviti i dalje i steći diplomu u toku 12 mjeseci. Ovaj projekat će im osigurati i kompletnu opremu za pčelarstvo kako bi se mogle što je prije moguće uključiti u tržište i ostvariti dobit.


► Na temu "Podrška prilagođavanju i ublažavanju posljedica klimatskih promjena i podrška održivom razvoju":

  • "Water for all!" Centar za ekologiju i energiju (Tuzla)

Ovaj centar namjerava voditi analizu zakonodavstva u vezi sa upravljanjem vodom i provesti nadzor nad zagađivanjem. S tim u vezi, objaviće publikaciju koja analizira pravni okvir upravljanja vodom, predstaviti je na okruglim stolovima nadležnim vlastima, kompanijama i predstavnicima organizacija civilnog društva, pokrenuti nadzor nivoa zagađenja putem učešća volontera.

  • "Green business for healthy environment in BiH" Nešto Više (Sarajevo)

S ciljem uspostavljanja partnerstva između aktivnih organizacija civilnog društva i javnih institucija, a u vezi sa zelenom ekonomijom i borbom protiv zagađenja, Nešto više namjerava organizovati okrugli sto na ovu temu, voditi cikluse teoretskih i praktičnih edukacija, kao i medijsku kampanju.

Čestitamo svim dobitnicima.

Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini izražava zadovoljstvo radi ostvarenih partnerstava sa predstavnicima civilnog društva, a u vezi sa ključnim temama za Bosnu i Hercegovinu. Kvalitet predstavljenih projekata svjedoči o rastućoj snazi aktera civilnog društva u zemlji.

Posljednja promjena 28/05/2019

Početak stranice