Dinamika francuskog jezika u Bosni i Hercegovini

JPEG
Gospodin Roland Gilles, Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini, predvodio je dvije svečanosti posvećene francuskom jeziku, tokom svoje posjete Mostaru i Trebinju 6. juna 2012. godine.

Zajedno sa gradonačelnikom Grada Mostara, gdinom Ljubom Bešlićem, i direktorom gimnazije, gdinom Bakirom Krpom, ambasador je uručio diplome o završenom školovanju učenicima dvojezične frankofone nastave gimnazije Mostar. Najbolji učenik na promociji, Amsal Mešić, je inače pobjednik jezičkog takmičenja organizovanog za vrijeme Dana Frankofonije i osvojio je boravak u Avinjonu (Avignon), od 18. do 28. jula 2012. godine.

Dvojezična nastava je osnovana 2005. godine, omogućava učenicima gimnazije koji pohađaju nastavu po bosanskom i hrvatskom programu da prate intenzivnu nastavu francuskog jezika i da izučavaju 3 predmeta na francuskom jeziku (hemija, istorija, informatika). 2011. godine je dogovoreno bratimljenje sa gimnazijom iz francuskog grada Bergerac. Redovno se organizuju školska putovanja u oba smjera.

JPEG
Isti dan, poslije susreta sa načelnikom Opštine Trebinje, gdinom Dobroslavom Ćukom, ambasador je uručio odlikovanje Vitez Reda Akademskih Palmi gospođi Suzani Čerečina-Borković, profesorici francuskog jezika u Trebinju. Akademske Palme su odlikovanje ustanovljeno 1808. godine, dodjeljuju se odlukom Ministra obrazovanja Republike Francuske.
JPEG
Gdin Gilles et gđa Carceroni su također susreli učenike gimnazije « Jovan Dučić » koji su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na susretima mladih «Proljeće gimnazijalaca», u Martigu (Martiques) od 23. do 26. maja 2012. godine, sa svojom predstavom «Qu’es-tu devenue maintenant?».

Posljednja promjena 11/06/2012

Početak stranice