Četvrto izdanje Foruma za Mir u Parizu [fr]

Kao i svake godine od 2018, Pariški mirovni forum okuplja šefove država, predstavnike međunarodnih organizacija ili civilnog društva na međunarodnom nivou, rukovodioce kompanija i angažovane ličnosti. Od 11. do 13. novembra 2021. u Parizu ili na daljinu, putem interaktivne platforme, svi će raditi na pronalaženju rješenja za prevazilaženje socijalnih razdora naglašenih krizom Covid-19 i inkluzivnoj i solidarnoj ekonomskoj obnovi.

Potpredsjednica SAD-a, Kamala Haris, biće počasna gošća ovog četrtog izdanja.

Pariški forum za mir odvija se u sklopu aktivnosti kojima Predsjednik Republike, još od 2018, nastoji reafirmisati značaj multilateralizma.
Kolektivno djelovanje, u tri pravca, trebalo bi omogućiti suočavanje sa aktuelnim izazovima u svijetu :

 • Ciljevi : ohrabriti međunarodnu saradnju i kolektivno djelovanje za svijet u miru ;
 • Sredstva : predstaviti, diskutovati i unaprijediti konkretna i inovativna rješsenja ;
 • Ambicije : osnažiti, osimisliti i izraditi nova pravila, norme i dobre prakse.

Smanjiti socijalne razdore i pripremiti se za vrijeme nakon Covida

Program Foruma podstiče otvoreni dijalog. Debate i razgovori u Parizu ili putem interaktivne platforme, biće usmjereni na slijedeće prioritete :

 • Jačanje sredstava za upravljanje u oblasti zdravstva na svjetskom nivou;
 • Potvrđivanje obaveza preuzetih u korist zaštite zajedničkih svjetskih dobara;
 • Smanjenje odsustva solidarnosti Sjever-Jug koje ugrožava udruženo rješavanje svjetskih problema;
 • Smanjenje socijalnih razdora između elita i šire javnosti i rad na većoj inkluziji.

Pogledajte program na stranici Pariškog foruma za mir

Učestvujte u četvrtom izdanju PFM putem interaktivne platforme

80 projekata odabranih za izdanje 2021.

Svake godine se u Prostoru za rješenja Foruma predstavljaju i podržavaju projekti sa konkretnim rješenjima za izazove širom svijeta

Na poziv za dostavljanje projekata iz marta 2021, stiglo je više stotina prijedloga od strane NVO, kompanija, međunarodnih organizacija, država, lokalnih zajednica, itd.

Pariški mirovni forum fokusira se ove 2021. na zemlje Juga osiguravajući podršku za skoro 30 projekata važnih za Afriku, Južnu Ameriku, Južnu Aziju i Srednji Istok. 60% projekata koje je izabrao odbor za izbor realizuju se istovremeno na više kontinenata.

Oni se odnose na brojne oblasti :

 • Jednakost između muškaraca i žena ;
 • Upravljanje zdravstvom na svjetskom nivou ;
 • Zaštita zajedničkih prostora: okeana, klime, vrsta, bioraznolikosti ;
 • Borba protiv lažnih vijesti i prijetnji štampi ;
 • Borba protiv krize nastale pandemijom Covid-19 ;
 • Zaštita javne sfere u vrijeme Covid-19 ;
 • Reforma kapitalizma putem ekonomije ;
 • Jačanje saradnje Sjever-Jug ;
 • Upravljanje digitalnim svijetom.

Pogledajte projekte odabrane za izdanje 2021.

Posljednja promjena 15/11/2021

Početak stranice