COP26 : ključna faza u borbi protiv klimatskih promjena [fr]

26. konferencija Strana potpisnica Okvirne Konvencije o Klimatskim promjenama ili COP 26 održava se od 31. oktobra do 12. novembra 2021. u Glazgovu (Ujedinjeno Kraljevstvo). Francuska će, kao glavni akter u borbi protiv klimatskih promjena i garant duha Pariškog sporazuma, zajedno sa Evropskom unijom, predstaviti nekoliko prioritetnih aktivnosti u Glazgovu.

Posljednji radovi Ekspertne međuvladine grupe o razvoju klime potvrđuju hitnost djelovanja i smanjenje emisija stakleničkog plina na svjetskom nivou radi zadržavanja rasta tempetarure u svijetu na 1,5°C prema Sporazumu iz Pariza. Obaveze koje su preuzele države Strane u okviru COP26 biće odlučujuće za budućnost planete.

Važnost i prioriteti COP 26

U ovom kontekstu, 4 su slijedeća prioriteta COP26 :

1. Povećati svjetsku klimatsku ambiciju

Peta Konvencija Strana nakon usvajanja Pariškog sporazuma, COP26 odgovara 1.tački faze ciklusa ambicije predviđene Pariškim sporazumom.

Ovaj ciklus predviđa da svaka Strana u sporazumu, svako 5 godina, poveća svoje klimatske obaveze kroz novi doprinos utvrđen na nacionalnom nivou.

Evropska unija je ispunila ovu obavezu obavezujući se da će za najmanje 55% smanjiti svoje čiste emisije stakleničkog plina do 2030. u odnosu na 1990. i dostići klimatsku neutralnost do 2050.

2. Definisati pravila primjene Pariškog sporazuma

Na konferenciji COP26, nastaviće se pregovori o pravilima primjene Pariškog sporazuma, posebno člana 6 koji predviđa mehanizme zamjene za emisije i transparentnost. Francuska i Evropska unija se nadaju da će se ovi razgovori okončati u Glazgovu.

3. Finansirati zemlje u razvoju

Razvijene zemlje su se obavezale da će između 2020. i 2025. finansirati 100 milijardi dolara godišnje u korist klime u zemljama u razvoju.

Razvijene zemlje, među kojima je i Francuska, objavile su, prije COP26, plan realizacije (« delivery plan ») novca kojeg će finasirati do 2025. Taj plan je objavljen 25.oktobra 2021.

Francuska je odlučna da dosegne taj cilj i odgovori na očekivanja najranjivijih zemalja. Predsjednik Republike se obavezao da će :

  • Francuska povećati klimatska finansiranja na 6 milijardi eura godišnje od 2021. do 2025 ;
  • Odvojiti jednu trećinu (tj. 2 milijarde) za adaptaciju. Ovo odgovara povećanju u odnosu na obavezu preuzetu na COP21 koja je predviđala iznos od 5 milijardi eura u 2020, od čega 1,5 milijardu za adaptaciju. Ova obaveza je ispunjena za 2020. sa ukupnim iznosom od 5,05 milijardi eura finansiranja, od čega 1,96 milijardi za adaptaciju a u 2019. čak je i iznosila preko 6 milijardi eura. Za period 2020-2023, Francuska je udvostručila svoj doprinos u Zeleni fond za klimu sa iznosom od 1,5 miliardi eura.

Ovo odgovara evropskom okviru : klimatska finansiranja Evropske unije i njenih država-članica dosegla su 21,9 milijardi eura u 2019 (sa 27 članica EU), pa je tako Unija postala lider javnog klimatskog finasiranja.

4. Vrednovati i jačati Akcioni plan

Akcioni klimatski plan izrađen je kako bi nedržavni akteri mogli provoditi operativne aktivnosti u vezi s klimom.

Francuska želi održati inkluzivni duh Pariza mobilišući aktere (lokalne zajednice, istraživače, civilno društvo, NVO, predstavnike mladih, kompanije) kao i različite koalicije radi razvoja konkretnih rješenja za borbu protiv klimatskih promjena u različitim oblastima (energija, prevoz, zgrade, voda, okean). Francuska će na COP26 ponuditi prostor na kojem će ti akteri moći prikazati programe u svom paviljonu.

Dodatne informacije :

Posljednja promjena 15/11/2021

Početak stranice