Borba protiv terorizma : Francuska i UNODC jačaju regionalni pristup (21.-23. novembar 2017.) [fr]

Regionalni seminar o borbi protiv finansiranja terorizma na Balkanu održao se u Sarajevu od 21. do 23. novembra.

Seminar je održan u organizaciji Odjela za unutarnju sigurnost Francuske ambasade u BiH u saradnji sa uredom Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC).

Ovom prilikom u Sarajevu su se okupili istražitelji, analitičari i tužioci iz cijele regije (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Slovenija) specijalizirani u borbi protiv finansiranja terorizma. U ovom trodnevnom sastanku također su uzeli učešće predstavnici agencija za bankarstvo u Bosni i Hercegovini kao i francuski i britanski stručnjaci.

Regionalni pristup ovom seminaru omogućio je bolju identifikaciju međunarodne povezanosti u finansiranju terorizma i izazova koje ona predstavlja, a sve u cilju unapređenja saradnje na Balkanu.

Seminar je otvorio francuski ambasador u BiH Guillaume Rousson i dr Samir Rizvo, pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, šef sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije i državni koordinator za prevenciju nasilnog ekstremizma.

Posljednja promjena 24/11/2017

Početak stranice