Borba protiv diskriminacije – partnerstva sa Fondacijom CURE i SOC-om (19. april 2019.) [fr]

Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini je potpisala sporazume o saradnji sa Fondacijom CURE i Sarajevskim otvorenim centrom.

Sarajevski otvoreni centar je NVO koja se bori protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini, posebno one koja pogađa žene i LGBTQI zajednicu.

Fondacija CURE promoviše jednakost spolova i angažuje se za iskorak u društvu kroz obrazovne, umjetničke, kulturne i istraživačke programe.

Uz podršku Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini, ove dvije NVO realizuju aktivnosti na području borbe protiv diskriminacije koje, prije svega, podižu svijest javnosti o pitanjima jednakosti spolova.

Posljednja promjena 23/04/2019

Početak stranice