Blog Ambasadorice - One Planet Summit za biološku raznolikost [fr]

Globalna sanitarna kriza uzrokovana COVID-om 19, podsjetila nas je, na dramatičan način, na važnu ulogu prirode u našim životima i ekonomiji: biološka raznolikost je naše životno osiguranje. Međutim, šteta na ekosistemima je bez presedana i imat će velike posljedice na naš životni stil u narednim decenijama.

JPEG

Francuska će, u dogovoru s Ujedinjenim nacijama i Svjetskom bankom, organizovati One Planet Summit, samit o biodiverzitetu, da bi pokazala da je moguće djelovati u suprotnom smjeru i to primjenom konkretnih i inovativnih rješenja u cilju smanjenja pritiska na prirodu. Ovaj samit će se održati 11. januara 2021. u Parizu od 14 do 17 sati.

Ovaj događaj će oko predsjednika Republike, Emmanuela Macrona, okupiti šefove država i vlada kao i čelnike međunarodnih organizacija, finansijskih institucija, ekonomskog sektora i nevladinih organizacija koji će se snažno obavezati na zaštitu i očuvanje biodiverziteta. Ovo je i prilika da se podigne nivo ambicije međunarodne zajednice u vezi sa zaštitom prirode, ali i da se odgovori na nova pitanja nastala uslijed krize.

Odabrane su četiri ključne teme za očuvanje života:

  • Zaštita kopnenih i morskih ekosistema predstavlja osnovni stub djelovanja u korist biodiverziteta. Zaštićena područja, i očuvanje vrsta koje tu žive, zaista igraju ključnu ulogu u zaštiti i obnavljanju biodiverziteta i predstavljaju odlučujući faktor u preokretanju trenutnog trenda.
  • Promocija agroekologije omogućava zaštitu raznolikosti ekosistema smanjenjem zagađenja, a u isto vrijeme, daje mogućnost za otvaranje radnih mjesta i rad u korist prehrambene sigurnosti.
  • Mobilizacija finansijskih sredstava za biodiverzitet je pokrenuta, posebno kroz nova inovativna ulaganja i inicijative koje omogućavaju da se javne i privatne investicije usmjere ka projektima zaštite, održivog upravljanja i obnavljanje ekosistema, odnosno neohodne konvergencije klimatskih javnih finansija i biodiverziteta.
  • I najzad, povezanost između krčenja šuma, vrsta i zdravlja ljudi eje aktuelna tema. Samit omogućava bolji zajednički rad na prevenciji budućih pandemija, kroz borbu protiv krčenja šuma i prevenciji rizika od našeg kontakta s divljim vrstama.

U pitanju je naša planeta, ali i naša budućnost, budućnost naše djece i budućnost njihove djece. Ovo se tiče svih nas.

Zato vas pozivam da u velikom broju uzmete učešće na samitu putem digitalne platforme. Moći ćete komunicirati s visokorangiranim ličnostima koje će odgovarati na vaša pitanja. Registracije su već otvorene putem sljedećeg obrasca: (engleski : https://bit.ly/2KfJdKH; francuski : https://bit.ly/3nIe68M).

— Christine Toudic

Posljednja promjena 07/01/2021

Početak stranice