Bilans akcija saradnje Odjela za unutarnju sigurnost za 2015. [fr]

Aktivnosti Odjela za unutarnju sigurnost (SSI) u 2015. godini

Osnovne brojke

15 aktivnosti tehničke saradnje (14 policijskih i 1 iz civilne zašite)

162 osobe su se upoznale sa francuskom ekspertizom u različitim područjima.

Razvoj operativne bilateralne saradnje

Uspostavljanje zajedničkog istraživačkog tima u januaru 2015. godine u vezi sa slučajem Hamidović, nakon čega je uslijedila 23. juna 2015. dvostruka operacija sudske policije u Francuskoj i BiH i hapšenje 18 osoba.

Obuke i seminari : broj učesnika

- Seminar o dječijoj pornografiji na internetu : 25
- Seminar o krijumčarenju oružja : 25
- Obuka o borbi protiv ilegalne imigracije (funkcionalna) – Trebinje : 10
- Obuka o borbi protiv ilegalne imigracije (operativna) – Trebinje: 10
- Obuka o borbi protiv ilegalne imigracije (krijumčari migranata) – Čapljina i Bijeljina : 60
- Obuka o civilnoj zaštiti : obuka o korištenju respiratornih aparata : 50
- Seminari ONUDC : Učestvovanje SSI-a u realizaciji akcionog plana u vezi sa borbom protiv trgovine ljudima (prevencija i zbrinjavanje žrtava) : 3 seminara (februar i mart 2015. + januar 2016.)

Bilateralne posjete

- Posjeta Bosni i Hercegovini glavnog tužioca Apelacionog suda u Parizu u okviru borbe protiv trgovine oružjem.
- Učestvovanje dvoje bh. tužilaca na međunarodnim antiterorističkim susretima u Parizu.
- Dvostruka posjeta g. Jean-René Rueza u okviru komemoracije srebreničkog masakra (maj i juni 2015.)
- Dvoje službenika Granične policije BiH u posjeti centru za policijsku francusko-njemačku saradnju u Kehlu.
- Policijski službenik na osiguranju Eurobasketa 2015. u Francuskoj.
- Posjeta Francuskog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine u povodu sajma MILIPOL – susret sa direktorom za međunarodnu saradnju ministarstva unutrašnjih poslova Francuske.

Časovi francuskog jezika

Tokom 2015. godine, 21 policijski službenik je pohađao kurseve francuskog jezika u Francuskom institutu u Bosni i Hercegovini koje je finansirao odjel SSI iz budžeta DCSD.
U 2016. godini, samo 10 policijskih službenika će moći nastaviti ovu obuku zbog značajnog smanjenja sredstava (traženi budžet je 5625 eura, a odobreno je 3000 eura).

Posljednja promjena 03/04/2019

Početak stranice