Bilans akcija saradnje Ureda za unutrašnju sigurnost za 2014. [fr]

URED ZA UNUTRAŠNJU SIGURNOST - BILANS AKCIJA SARADNJE ZA 2014.

U 2014. godini, Ured za unutrašnju sigurnost Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini održao je dobar nivo bilateralne saradnje, tehničke (14 akcija) i operativne, sa više predmeta organiziranog kriminala vezanih za francusku unutrašnju sigurnost, posebno u oblasti trgovine ljudima.

Ataše za unutrašnju sigurnost posvetio se tome da ohrabri rad policijskih snaga u BiH u oblastima korisnim za povratak unutrašnje sigurnosti i za borbu protiv organiziranog kriminala.

Što se tiče borbe protiv ilegalne imigracije, jačanje saradnje između Ureda za unutrašnju sigurnost i vlasti Bosne i Hercegovine omogućilo je potpisivanje Protokola o readmisiji osoba bez dozvole boravka, kao i sporazuma o mobilnosti mladih, u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja.

U oblasti operativne saradnje, treba spomenuti uspostavljanje bh oficira za vezu, u Prefekturi Policije Pariza, u okviru borbe protiv mreža trgovine ljudima.
Osim toga, nakon poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu u maju 2014, Ured za unutrašnju sigurnost je omogućio, u saglasnosti sa Ministarstvom sigurnosti BiH, slanje nekoliko NVO, uključujući 2 vatrogasca iz organizacije « Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve » - jedan ljekar i jedan specijalista za pitku vodu, postrojenje za prečišćavanje vode, jedna poljska ambulanta (šator od 54 m2) i razna oprema (čizme, odjeća, itd.).

Procjena potreba bh policije u oblasti tehničke saradnje realizirana je u uskoj saradnji sa kabinetom ministra sigurnosti BH. To Ministarstvo, osnovano 2003. godine, raspolaže sa sektorom specijaliziranim za međunarodnu saradnju. Prilikom organiziranja akcija saradnje nastoji se naći balans između povratka unutrašnje sigurnosti i potreba koje su izrazili naši bh. partneri. Osim toga, svaki entitet i svaka centralna agencija raspolaže službom za međunarodnu saradnju, koja je zadužena da koordinira sa Uredom za unutrašnju sigurnost projekte tehničke saradnje.

Uska saradnja sa našim partnerima koji cijene francusko umijeće u oblasti unutrašnje sigurnosti, omogućila je realizaciju 14 akcija tehničke saradnje na visokom nivou (posjete, misije, seminari, obuke), od toga 12 iz oblasti policjskog rada i 2 iz oblasti civilne zaštite, koje su finansirane na slijedeći način:

 • 6 iz fondova Uprave za saradnju u oblasi sigurnosti i odbrane,
 • 6 iz fondova TAIEX,
 • 2 iz fondova Međuministarske misije protiv droga i ovisničkog ponašanja.

Te akcije omogućile su da se pokrije važan spektar policijskih aktivnosti (krim policija, borba protiv ilegalne trgovine, posebne istražne radnje).
Tokom cijele godine, oko 400 pripadnika policije imali su priliku upoznati se sa francuskim iskustvima, u okviru slijedećih akcija tehničke saradnje:

SEMINARI:

 • Intervencija u zatvoru: 30
 • Borba protiv krivotvorina: 30
 • Borba protiv krivotvorina lijekova: 15
 • Trgovina ljudima, maloljetnim licima (regionalni seminar): 30
 • Civilna zaštita: tehnike oslobadjanja unesrećenih prilikom saobraćajnih udesa: 6
 • Trgovina ljudima (seminar u Francuskoj): 3
 • Obuka o demokratskom upravljanju masama: 250
 • Kurs obnove znanja za ekipe vodiča službenih pasa: 10
 • Instruktori za senzibilizaciju protiv droga (FRAD)
 • Dječija pornografija

POSJETE:

 • Nacionalni centar za obuku snaga žandarmerije: 3
 • Institut za kriminalistička istraživanja Nacionalne žandarmerije: 2
 • Centralni ured za borbu protiv putujućeg kriminala + Centralni ured za borbu protiv organiziranog kriminala: 3
 • Operativni centar za vatrogastvo i spašavanje : 4

Osim akcija vezanih za saradnju u oblasti unutrašnje sigurnosti, realizirane su i dvije akcije iz oblasti civilne zaštite:
- Oktobar 2014, studijska posjeta vezana za dobre prakse u oblasti spašavanja prilikom prirodnih katastrofa.
- Novembar 2014, obuka o oslobadjanju unesrećenih prilikom saobraćajnih udesa, koju je vodila NVO « Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve », u okviru bilateralnih akcija saradnje i uz samofinansiranje.

Treba spomenuti i jednu akciju direktne pomoći, koju je finansirala organizacija « Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve » (PUI) i općine iz BH, koje je odabrao Ured za unutrašnju sigurnost. Isto tako, donacija u medicinskoj opremi za bolnicu u Bihaću, te donacija u opremi za spašavanje u planini, namijenjena za Gorsku službu spašavanja Stanica Mostar. Takodje, setovi opreme za oslobadjanje unesrećenih prilikom saobraćajnih udesa donirani su za nekoliko vatrogasnih jedinica u BiH. Ured za unutrašnju sigurnost olakšao je kupovinu po povoljnoj cijeni kamiona za gašenje požara, koji je kupila općina Jablanica od Službe za vatrogastvo i spašavanje departmana 18.


Skraćenice:
OCLCO : Centralni ured za borbu protiv organiziranog kriminala
OCLDI : Centralni ured za borbu protiv putujućeg kriminala
DSC : Uprava civilne zaštite
IRCGN : Institut za kriminalistička istraživanja Nacionalne žandarmerije
TEH : Trgovina ljudima
PUI : Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve
SSI : Ured za unutrašnju sigurnost
DCSD : Uprava za saradnju u oblasi sigurnosti i odbrane
TAIEX : Technical Assistance and Information Exchange
MILDECA : Međuministarska misija protiv droga i ovisničkog ponašanja

Posljednja promjena 03/04/2019

Početak stranice