Bilanca trgovinske razmjene između Francuske i BiH u 2014. [fr]

Bilateralna trgovina je u porastu od 24%, odnosno dosegnula je 181 million eura.

Tokom 2014. godine, Francuska je bila trinaesti trgovinski partner Bosne i Hercegovine.

Izvoz u Bosnu i Hercegovinu iznosio je 91 milion eura, a uvezeno je 90 miliona eura robe. Ukupna bilateralna trgovina iznosi 181 milion eura (24% više u odnosu na 2013. godinu), sa trgovinskim viškom za Francusku od milion eura.

Za više informacija :

Za više detalja o bilateralnoj trgovini i njenom razvoju, preuzmite ovaj dokumenat (PDF, 504 ko).

Sve informacije u vezi sa ekonomskim podacima o Bosni i Hercegovini možete preuzeti sa web stranice službe za ekonomske odnose ambasade..

Posljednja promjena 12/02/2016

Početak stranice