Ambasadorica je uručila 14 diploma francuskog jezika pripadnicima Oružanih snaga (6. april 2017.) [fr]

Prijem je organizovan u francuskoj rezidenciji uz prisustvo Zorana Šajinovića, pomoćnika ministra odbrane BiH za međunarodnu saradnju.

6. aprila 2017. godine, odjel vojnog atašea francuske ambasade organizovao je prijem u francuskoj rezidenciji u Sarajevu u čast pripadnika OSBiH koji su novembra 2016. položili ispit iz francuskog jezika. Diplome je službeno uručila francuska ambasadorica u prisustvu Zorana Šajinovića, pomoćnika ministra odbrane Bosne i Hercegovine za međunarodnu saradnju.

U svom govoru g-đa Claire Bodonyi podsjetila je na važnost učenja francuskog jezika za saradnju na području odbrane između Francuske i BiH. Čestitala je vojnicima na uspješnim rezultatima iz ovog teškog ispita zahvaljujući kojem dobijaju diplomu u skadu sa normama NATO-a (STANAG). I na kraju, pozdravila je profesionalizam i srdačno se zahvalila predavačima iz centra za jezike u Rajlovcu na njihovom angažmanu.

Zoran Šajinović je iskazao zadovoljstvo što su oficiri, podoficiri i vojnici oružanih snaga BiH dobili diplome iz francuskog jezika koje predstavljaju jamstvo za napredak u karijeri. Čestitao im je na njihovoj marljivosti i ohrabrio ih na konstantno usavršavanje.

Nakon prijema u francuskoj rezidenciji uslijedio je koktel u organizaciji odjela vojnog atašea.

Posljednja promjena 10/04/2017

Početak stranice